ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Krini Beach Hotel & Bungalows λειτουργεί το https://www.krinibeach.gr ιστοσελίδα (η «υπηρεσία»).

Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση της υπηρεσίας. Με τη χρήση της υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πολιτική απορρήτου έχουν την ίδια σημασία με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, προσβάσιμο από https://www.krinibeach.gr

Συλλογή πληροφοριών και χρήση

Συλλέγουμε αρκετούς διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας σε σας.

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την αναγνώρισή σας (“προσωπικά δεδομένα”). Οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Cookies και δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας (“δεδομένα χρήσης”). Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, το χρόνο που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, unique device identifiers και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Δεδομένα εντοπισμού και cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού για να παρακολουθουμε τη δραστηριότητα στην υπηρεσία μας και να κρατησουμε ορισμένες πληροφορίες.

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στον browser σας από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται επίσης είναι beacons, ετικέτες, και scripts για τη συλλογή και την παρακολούθηση των πληροφοριών και να βελτιώσουν και να αναλύσουν τις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα cookies ή να σας υποδείξει οταν αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα cookies που χρησιμοποιούμε:

 • Session Cookies. Χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσουμε την υπηρεσία μας.
 • Preference Cookies. Χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και διάφορες ρυθμίσεις.
 • Security Cookies. Χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας.

Χρήση των δεδομένων

Krini Beach Hotel & Bungalows χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

 • Για την παροχή και τη διατήρηση της υπηρεσίας
 • Για να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας
 • Για να σας επιτραπεί να συμμετέχετε σε διαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας όταν το επιλέξετε
 • Για την παροχή φροντίδας και υποστήριξης πελατών
 • Για την παροχή ανάλυσης ή πολύτιμων πληροφοριών ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία
 • Για την παρακολούθηση της χρήσης της υπηρεσίας
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων

Μεταφορά Της Δεδομένων

Τα στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε — και να διατηρούνται — σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της περιφερείας, της χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παρέχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με την υποβολή αυτών των πληροφοριών συνιστά τη συμφωνία σας για τη μεταφορά αυτή.

Το Krini Beach Hotel & Bungalows θα πάρει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και καμία μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Αποκάλυψη Της Δεδομένων

Νομικές απαιτήσεις

Krini Beach Hotel & Bungalows Μπορεί να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την καλή πίστη ότι η δράση αυτή είναι απαραίτητη για:

 • Να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση
 • Προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας Krini Beach Hotel & Bungalows
 • Για την πρόληψη ή διερεύνηση πιθανών παρατυπιών σε σχέση με την υπηρεσία
 • Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της υπηρεσίας ή του κοινού
 • Για την προστασία από νομική ευθύνη

Ασφαλεία των Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για μας, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή η μέθοδος της ηλεκτρονικής αποθήκευσης είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά της.

Παρόχους

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτες εταιρείες και ιδιώτες για να διευκολύνουμε την υπηρεσία μας (“πάροχοι υπηρεσιών”), να παρέχουνε την υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελέσουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με υπηρεσίες ή να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η υπηρεσία μας.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτά τα καθήκοντα για λογαριασμό μας και υποχρεούνται να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Analytics

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας μας.

 • Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία Web Analytics που προσφέρονται από την Google που παρακολουθεί και δίνει αναφορές για την ιστοσελίδα. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την παρακολούθηση και τoν ελεγχο της χρήσης της υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα είναι κοινόχρηστα με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να τα συμφράσει και να τα εξατομικεύσει για τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το να έχετε κάνει διαθέσιμη τη δραστηριότητά σας στην υπηρεσία  Google Analytics, εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης “opt-out” του Google Analytics. Το πρόσθετο αποτρέπει την κοινή χρήση πληροφοριών με το Google Analytics σχετικά με τις επισκέψεις δραστηριότητας από το Google Analytics JavaScript (GA. js, Analytics. js και DC. js).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Google Privacy and όροι: https://Policies.Google.com/privacy?HL=EN

Συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες

Η υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα τρίτο σύνδεσμο, θα κατευθυνθείτε στο ιστότοπου του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να εξετάζετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίες από τρίτους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων για παιδιά

Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανέναν κάτω των 18 ετών (“παιδιά”).

Δεν συλλέγουμε εν τούτοις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει τα προσωπικά στοιχεία από τα παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, παίρνουμε τα μέτρα για να αφαιρέσουμε εκείνες τις πληροφορίες από τους κεντρικούς υπολογιστές μας.

Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την πολιτική απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα πολιτική απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Σας συμβουλεύουμε να αναθεωρήσετε αυτή την πολιτική απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου μπαίνουν σε εφαρμογή όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

info@krinibeach.gr